Rekrutacja

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów z dnia 08 stycznia 2020 r. w dniu 17 lutego 2020 r. zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 20.02.2020 r. do 24.02.2020 r. składają Oświadczenie woli przyjęcia  dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


Niepotwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 09 lutego 2020 r. odbywa się rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Łaziskach na rok szkolny 2020/2021. Zainteresowani rodzice/opiekunowie kandydatów mogą pobrać wniosek wraz z załącznikami w kancelarii przedszkola lub pobrać ze strony (dołączone poniżej).
Wniosek wraz z załącznikami (oświadczenia) można składać w sekretariacie.

Zasady reguluje ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GODÓW

Deklarację w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci już uczęszczających do przedszkola należy składać osobiście w sekretariacie przedszkola w dniach od 13.01.2020 r. do 19.01.2020 r. Wypełnić należy tylko: -  DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI PRZEDSZKOLA

 

 

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf wniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf 198.25KB pobierz Plik: wniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf
pdf oświadczenie o zatrudnieniu.pdf 119.49KB pobierz Plik: oświadczenie o zatrudnieniu.pdf
pdf oświadczenie o zamieszkaniu.pdf 111.18KB pobierz Plik: oświadczenie o zamieszkaniu.pdf
pdf oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Godów.odt.pdf 111.59KB pobierz Plik: oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Godów.odt.pdf
pdf oświadczenie o wielodzietności.odt.pdf 117.98KB pobierz Plik: oświadczenie o wielodzietności.odt.pdf
pdf oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo.pdf 114.73KB pobierz Plik: oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo.pdf
do góry