Unia Europejska - Projekty

Rekrutacja

rekrutacja

Szanowni Państwo,

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w dniach:   15.01.2024 r. - 21.01.2024 r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w dniach 22.01.2024 r. -04.02.2024r.
Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godów w roku szkolnym 2024/2025 określa zarządzenie Wójta.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów z dnia 9 stycznia 2024 r. do dnia 13 lutego 2024 r. zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 14.02.2024 r. do 19.02.2024 r. w godz. 7.00 - 15.00 składają: Oświadczenie woli zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepotwierdzenie oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

rekrutacja uzupełniająca

Kategoria: powiązane pliki [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OŚWIADCZENIE - pobyt co najmniej 8 godzin.pdf 166.45KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE - pobyt co najmniej 8 godzin.pdf
pdf Deklaracja kontynuacji przedszkola.pdf 218.07KB pobierz Plik: Deklaracja kontynuacji przedszkola.pdf
pdf Informacja dodatkowa do wniosku.pdf 683.76KB pobierz Plik: Informacja dodatkowa do wniosku.pdf
pdf OŚWIADCZENIE o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf 172.45KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf
pdf OŚWIADCZENIE o wielodzietności.pdf 177.32KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE o wielodzietności.pdf
pdf OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU Łaziska.pdf 170.21KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU Łaziska.pdf
pdf OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY GODÓW.pdf 171.14KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY GODÓW.pdf
pdf OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu.pdf 165.55KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu.pdf
pdf Wniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf 208.69KB pobierz Plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola.pdf
pdf Potwierdzenie woli.pdf 253.85KB pobierz Plik: Potwierdzenie woli.pdf
pdf ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 0050.3.2024.pdf 450.9KB pobierz Plik: ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 0050.3.2024.pdf
do góry