Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dotycząca ustawy o języku migowym

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209 poz.1243 z 2011 r.), Urząd Gminy Godów informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  - korzystanie z poczty elektronicznej,
  - przesyłanie faksów,
  - korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
 3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  - polskiego języka migowego PJM,
  - systemu językowo-migowego SJM,
  - sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę :

 • wysłać na adres e-mail:
  lub
 • wysłać na adres szkoły (liczy się data dostarczenia korespondencji)
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu

Wszystkie dane kontaktowe podane są w na stronie głownej szkoły.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łaziskach znajduje się na ulicy Powstańców 151. Do budynku są 3 wejścia. Wejście nr 1 przy ulicy nie jest dla osób niepełnosprawnych - są tam schody. Wejście nr 2 obok bramy wjazdowej przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, jest tam platforma schodowa. Wejście nr 3 z tyłu budynku także nie jest dla osób niepełnosprawnych - tam też są schody. Na parterze budynku znajduje się : biblioteka, pokój nauczycielski, 6 klas lekcyjnych, sala gimnastyczna, gabinet higienistki i toalety (nie wydzielono ubikacji dla osób niepełnosprawnych). Nie ma windy na piętro budynku. Na pietrze znajduje się świetlica, przedszkole, 1 klasa lekcyjna, pokój pedagoga i logopedy, sekretariat i gabinet Dyrektora. Do budynku można przyjść razem z psem. Można także skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego trzeba 3 dni przed planowaną wizytą złożyć prośbę do Dyrektora. Pomoc tłumacza języka migowego jest bezpłatna. Można skontaktować się z nami telefonicznie, meilowo, pisemnie, przez platformę LIBRUS albo bezpośrednio w placówce. Zapraszamy.

do góry