Unia Europejska - Projekty

Kadra

 • Michalina Wija- nauczyciel  wychowania  przedszkolnego,
 • Agnieszka Rajwa - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Honorata Kozicka - nauczyciel wychowania  przedszkolnego,
 • Zofia Baranek  - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Magdalena Franek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny,
 • Sabina Studniczek - nauczyciel  języka  angielskiego,
 • Weronika Adamczyk   - nauczyciel  religii,
 • Malwina Tomala - pomoc  nauczyciela,
 • Danuta Tomala- pomoc nauczyciela,
 • Danuta  Goral -  pracownik obsługi,
 • Ewa Jordan -  kucharka
 • Agnieszka Brachman - kucharka
 • Bożena  Kłosok  - intendent
 • Bogdan  Malinowski - konserwator

 

do góry