Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/Informacje/Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łaziskach prowadzi następujące rejestry:

 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Arkusze ocen
 • Akta osobowe pracowników
 • Księgi inwentarzowe
 • Księga zbiorów bibliotecznych
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych uczniom zaświadczeń ze sprawdzianu po szkole podstawowej
 • Księga zastępstw
 • Księga zarządzeń
 • Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne, karty rowerowe)
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Rejestr pieczęci i pieczątek
 • Rejestr rozrachunku świadectw szkolnych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr wypadków
 • Książka kontroli
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr skarg i wniosków

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć wniosek w sekretariacie.
Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 7:00 - 15:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-19 12:31
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-19 15:08
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry