Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Informacja o RODO

 

Administratorem Danych Osobowych  jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

w imieniu, którego przedstawicielem jest Dyrektor 

Adres Administratora:

  • ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska,
  • tel.: 32 47 65 706
  • e-mail: sekretariat@zsplaziska.edu.godow.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • e-mail:
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

  1. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  2. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.

Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx 15.34KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx
docx KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx 15.54KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx
docx KLAUZULA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW.docx 16.36KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW.docx
docx KLAUZULA O MONITORINGU.docx 16.42KB pobierz Plik: KLAUZULA O MONITORINGU.docx
docx REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx 19.42KB pobierz Plik: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-19 12:33
Aktualizacja publikacji
Jędrusik Dorota 2022-05-25 09:41
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry