Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Aktualności/Siódmoklasiści piszą listy do uczniów na Sri Lance

Siódmoklasiści piszą listy do uczniów na Sri Lance

17 Listopada 2023
Siódmoklasiści piszą listy do uczniów na Sri Lance

Od listopada 2023r. uczniowie klasy siódmej biorą udział w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego pt. „Penpals for classes around the world”. 

      Powodem do wprowadzenia innowacji była trudność uczniów do tworzenia wypowiedzi pisemnej. Nauczyciel, zawsze szuka ciekawych sposobów, aby zmotywować uczniów do nauki i do działania, dlatego realizacja tej innowacji umożliwia połączenie przyjemnego z pożytecznym w świetle wymagań egzaminu ósmoklasisty, jakie dotyczą dłuższej wypowiedzi pisemnej. Uczestnicząc w tym projekcie, uczeń ma możliwość doświadczenia i sprawdzenia się w rzeczywistej sytuacji życia codziennego, kiedy ma za zadanie porozumieć się z obcokrajowcem np. udzielając mu informacji lub uzyskać od niego informacje na dany temat. 

Innowacja polega na wymianie tradycyjnych listów między uczniami klasy siódmej naszej szkoły z uczniami szkoły na Sri Lance. Tematyka oraz zadania z prac pisemnych układane są zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie biorący udział w innowacji wybierają partnera do wymiany listów z ogólnej listy uczestników projektu. Koordynatorami innowacji są nauczyciele uczący języka angielskiego, w szkołach, które w projekcie biorą udział. Prace są sprawdzane oraz przesyłane do szkół partnerskich. Uczniowie realizują kolejne zadania, odpowiadając na otrzymane listy od swoich partnerów. 

      Celem innowacji „Penpals for classes around the world” jest rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacnianie motywacji uczniów do pisania w języku obcym, rozwój kompetencje kluczowych, nauka szacunku do wykonanej pracy oraz motywacja do wykazania się wiedzą i odpowiednim poziomem wypowiedzi. Innowacja realizowana jest w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klasy 7 i będzie trwała do końca roku szkolnego 2023/2024.

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri Lance

Współpraca ze szkołą w Sri LanceWspółpraca ze szkołą ze Sri Lanki

Współpraca ze szkołą ze Sri Lanki

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

do góry