Strona główna/Aktualności/Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

28 Kwietnia 2021

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku). Twórcami tejże Ustawy byli m.in: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.
Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy, częściową ochronę chłopów i likwidację Liberum Veto. Ustalono w niej również, że po śmierci ówczesnego władcy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, dziedzicznym królem Polski zostanie Fryderyk August. W 1792 roku niezadowoleni z niej magnaci zawiązali konfederację targowicką. To wydarzenie doprowadziło ostatecznie do wojny polsko-rosyjskiej i obalenia Ustawy rządowej, która przetrwała zaledwie 14 miesięcy.

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

do góry