Strona główna/Aktualności/Wykonanie dokumentacji oraz robót kanalizacyjnych przyłączeniowych - rozeznanie cenowe

Wykonanie dokumentacji oraz robót kanalizacyjnych przyłączeniowych - rozeznanie cenowe

3 Lipca 2020

Łaziska, dnia 02.07.2020r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA:

Wykonanie dokumentacji oraz robót kanalizacyjnych przyłączeniowych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach

 

 

Zamówienie o wartości netto poniżej 30000 €.

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

ul. Powstańców Śl.151

44-340 Łaziska

tel/ fax (0-32) 47 65 706

sekretariat@zszplaziska.pl

 

 

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia

 

Wykonanie dokumentacji oraz robót kanalizacyjnych w zakresie:

 1. opracowanie wraz z uzgodnieniami dokumentacji projektowej na wykonanie dwóch przyłączy kanalizacyjnych z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

 2. wykonanie dwóch przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z w/w dokumentacją projektową

 3. likwidacja ( poprzez zamulenie ) dwóch bezodpływowych osadników ścieków sanitarnych

 4. inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza w/w przyłączy kanalizacyjnych

   

III. Warunki

 1. Ofertę cenową należy wykonać na podstawie podanych powyżej informacji, oraz wizji lokalnej (zalecane)

 2. Wszelkie dodatkowe informacje formalne można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach tel. (0-32) 47 65 706

 3. Wszelkie pytania i uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres e-mail sekretariat@zszplaziska.pl najpóźniej do dnia 8 lipca 2020r.

 4. Planowany termin realizacji zadania: do 15 sierpnia 2020r.

   

   

IV. Tryb postępowania : rozpoznanie cenowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów

nr 0050.136.2014.FZ z dnia 15.07.2014 r.

 

V . Sposób sporządzenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Powstańców Śl. 151, 44-340 Łaziska z dopiskiem ”Przyłącza kanalizacyjne”

   

 2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty

 • 2 referencje na wykonanie w ostatnich 3 latach sieci kanalizacyjnej wraz z inwentaryzacją o wartości min 25 000,00 zł

 

 

VI. Termin składania ofert

 • do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 11:00

VII. Kryterium wyboru oferty.

 • Cena 90%

 • Gwarancja 10%

   

   

  VIII. Uwagi końcowe

 

 1. Załączniki:

 • Formularz oferty - załącznik nr 1

 • Wzór umowy - załącznik nr 2

 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt Oferta cenowa 25.41KB pobierz Plik: Oferta cenowa
odt Umowa - wzór 29.02KB pobierz Plik: Umowa - wzór
odt Doświadczenie wykonawcy 16.06KB pobierz Plik: Doświadczenie wykonawcy
vcf Kontakt - wizytówka 220Byte pobierz Plik: Kontakt - wizytówka

do góry